پارکینگ مکانیزه ساختمان دیباجی واقع در خیابان دیباجی جنوبی در زمینی به مساحت 265 متر مربع، تعداد 22 فضای پارک را برای ساکنین این ساختمان تامین نموده است.

به دلیل فرم زمین در این پروژه، قبلا تنها امکان پارک 4 خودرو(دو خودرو مزاحم) وجود داشته است، در حالی که با استفاده از سیستم پارکینگ فول مکانیزه پارک ۲۲ خودرو به صورت همزمان وجود دارد. همچنین این پارکینگ مکانیزه به عنوان انبار خودرو واحد تجاری این ساختمان (نمایشگاه ماشین) استفاده می شود. از آنجا که این سیستم مجهز به صفحه گردان می باشد، خودرو همواره رو به جلو حرکت می کند. این پروژه در سال 1400 به بهره برداری رسیده است.

نقشه های معماری پارکینگ مکانیزه پروژه دیباجی

 

 

ویدئو معرفی پروژه دیباجی