محصولات پارک ایستا

با استفاده از محصولات پارکینگ مکانیزه و متناسب با شرایط پروژه (مساحت، ظرفیت مورد نظر، ابعاد، ضوابط حاکم در پروژه و…) می توان ظرفیت پارکینگ موجود را  افزایش داد و امکان تامین فضای پارک خودرو را میسر نمود. همچنین با حذف رمپ و مسیرهای حرکتی  آزاد کردن مساحت جهت استفاده کاربری های دیگر، به پروژه ارزش افزوده بخشید و کیفیت فضایی پروژه را ارتقا داد.

سیستم پارکینگ نیمه اتوماتیک

روشی ساده برای دو برابر یا سه برابر  کردن ظرفیت پارکینگ می باشد که به دلیل مکانیزم ساخت و استفاده، بسیار مقرون به صرفه است.

بیشتر بخوانید

سیستم پارکینگ تمام اتوماتیک

این سیستم بیشترین فضای پارک خودرو را در فضایی محدود برای کاربران فراهم می کند. در این سیستم با استفاده از آسانسور خودرو، صفحه گردان، شاتل و نرم افزارهای پیچیده آسان ترین فضای پارک برای کاربر  فراهم می شود.

بیشتر بخوانید

صفحه گردان

با استفاده از سیستم صفحه گردان می توان چرخش خودرو را تا  360 درجه ممکن ساخت. با این روش حجم قابل توجهی از کریدور ها در پارکینگ کاهش می یابد و یا استفاده از بعضی فضاها در بنا ممکن می شود.

بیشتر بخوانید

آسانسور خودرو

آسان ترین روش برای دسترسی به طبقات پارکینگ استفاده از آسانسور خودرو می باشد. با این روش فضای قابل توجهی در طبقات برای استفاده بهینه محفوظ باقی می ماند.

بیشتر بخوانید