آسان ترین روش برای دسترسی به طبقات پارکینگ استفاده از آسانسور خودرو می باشد. با این روش فضای قابل توجهی در طبقات برای استفاده بهینه محفوظ باقی می ماند، با توجه به ضوابط شهرداری و آتش نشانی حاکم در ایران،  استفاده از این نوع سیستم در ساختمان مجاز نمی باشد.

در صورت تمایل به اجرای آن جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.