این سیستم بیشترین فضای پارک خودرو را در فضایی محدود برای کاربران فراهم می کند. در این سیستم با استفاده از آسانسور خودرو، صفحه گردان، شاتل و نرم افزارهای پیچیده آسان ترین فضای پارک برای کاربر فراهم می شود.

سیستم پارکینگ تمام اتوماتیک، رایج ترین سیستم پارکینگ مکانیزه قابل استفاده در ایران است که مورد تایید شهرداری و سازمان آتش نشانی می باشد.

با توجه به ابعاد و مساحت پروژه، محدودیت گود برداری و همچنین ظرفیت مورد نیاز جهت پارک خودرو می توان نوع پارکینگ تمام اتوماتیک را انتخاب نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.