پارکینگهای مکانیزه مزیتهای پایداری بسیاری نسبت به پارکینگهای معمول دارند که متناسب با هر پروژه و سایت متنوع خواهد بود. عمومی ترین مزیتهای آن به شرح زیر است:

  • کاهش بالقوه‌ی مصرف انرژی به دلیل عدم نیاز به روشنایی داخلی (فقط در حد دسترسی اضطراری)، سیستم تهویه‌ی ساده با نرخ تعویض هوای دوبار در ساعت و عدم نیاز به مصرف انرژی در آسانسور مخصوص افراد، تجهیزات و سیستم‌های مسدود کننده
  • کاهش انتشار گازهای CO2، NOx، PMID  به جهت خاموش بودن موتور خودرو در تمام مدت پارک خودرو
  • امکان روشن شدن سیستم با استفاده از سیستم‌هایی که انتشار کربن کمتری دارند مانند: انرژی توربین‌های بادی، خورشیدی و زیست توده
  • نشر کربن کمتر در مواد مصرفی
  • سطح ساخت کمتر نیاز به حفاری و مداخله در زمین را کاهش می‌دهد در نتیجه زباله‌ی ساختمانی کمتری نیز به زمین بازمی‌گردد.
  • به دلیل مدولار شدن واحدهای ساخت و استفاده از روش‌های مدرن ساخت مقدار زباله‌های ساختمانی در مراحل ساخت کاهش می‌‌یابد.
  • امکان بازیافت مواد مصرفی (به دلیل استفاده از فولاد در ساخت اجزاء)
  • استفاده از مواد و متریال غیرسمی در طبیعت (مانند ترکیبات ارگانیک قابل امحاء در رنگ‌ها)
  • امکان فراهم کردن تجهیزات خودروهای برقی
  • کاهش آلودگی‌های صوتی

http://automatedparking.com/