پروژه اداری تجاری فرشته در زمینی با ابعاد 30*7 متر واقع در خیابان فرشته نبش خیابان شبدیز، تعداد 27 فضای پارک خودرو را برای کاربران خود تامین نموده است.

این پروژه در سال 1401 به بهره برداری رسیده است. شایان ذکر است که به دلیل عرض بسیار کم پروژه، قبلا تنها امکان تامین دو فضای پارک سنتی  وجود داشته است. در حالی که با استفاده از سیستم پارکینگ فول مکانیزه پارک 27 خودرو به صورت همزمان و بدون مزاحمت در این مجموعه میسر میباشد.

نقشه های معماری پارکینگ مکانیزه پروژه فرشته

ویدئو معرفی پروژه فرشته