معرفی پروژه :
پارکینگ مکانیزه  پروژه همتاز به عنوان ساختمان اداری شرکت همتا سیکلت، واقع در خیابان مطهری در زمینی به ابعاد  428 متر مربع می باشد و تعداد ۵۹ فضای پارک خودرو را برای کاربران و پرسنل سازمان خود تامین نموده است.
طراحی و اجرای پارکینگ هوشمند پروژه همتاز مطابق با نیازها و محدودیت های منحصربفرد ساختمان است. پارک خودرو در این پارکینگ مکانیزه بدون مشکل مانور و بدون استفاده از رمپ های نامناسب انجام می گیرد.
پارکینگ مکانیزه همتاز  دارای مسیر مجزا برای عبور و مرور ماشین از افراد پیاده  می باشد.
پروژه ی پارگینک مکانیزه همتاز به دلیل داشتن  ابعاد استاندارد اتاق  تحویل سهولت استفاده افراد معلول از پارکینگ را فراهم کرده است.
نحوه ی ورود و تعداد اتاق تحویل :
این پروژه دارای سیستم تمام اتوماتیک هوشمند است و یک اتاق تحویل جهت پارک و بازیابی خودرو دارد. ورودی اتاق تحویل پارکینگ مکانیزه طبقاتی همتاز در طبقه ی همکف قرار دارد. برای  ورودی و خروج به اتاق تحویل نیازی به حرکت دنده عقب نمی باشد و همواره رانندگی به سمت جلو خواهد بود.
درب اتومات :
درب اتاق تحویل این پروژه به صورت اتومات می باشد و در زیر زمین فضای جلو درب ورود و خروج اتاق تحویل، سنسور مربوط به تشخیص حضور ماشین قرار دارد که با قرار گرفتن ماشین روی این بخش درب اتومات باز میشود.
مدت زمان پارک :
پارکینگ مکانیزه همتاز موجب حفظ زمان بهینه در پارک و بازیابی خودرو می باشد.
کوتاه ترین زمان ممکن معادل 30 ثانیه و طولانی ترین زمان پارک خودرو 150ثانیه است.
پروژه پارکینگ مکانیزه طبقاتی همتاز در سال 1402به بهره برداری رسیده است.

ساختمان اداری تجاری همتاز موتور واقع در خیابان مطهری آماده ی ارائه ی خدمات مربوط به موتور سیکلت به مشتریان خود می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این شرکت میتوانید به لینک hamtazmotor.com  مراجعه نمایید.

 

تصویر ایزومتریک پارکینگ مکانیزه همتاز

دیاگرام ایزومتریک پارکینگ مکانیزه همتاز

 

 

نقشه های معماری پارکینگ مکانیزه پروژه همتاز