معرفی پروژه:
پارکینگ مکانیزه طبقاتی ساختمان دیباجی واقع در خیابان دیباجی جنوبی در زمینی به مساحت 265 متر مربع قرار دارد. این پروژه تعداد 22 فضای پارک را برای ساکنین این ساختمان تامین نموده است. طراحی و اجرای پارکینگ هوشمند دیباجی مطابق با نیازها و محدودیت های منحصربفرد ساختمان است.
پارک خوردو در این پارکینگ مکانیزه بدون مشکل مانور و بدون استفاده از رمپ های نامناسب انجام می گیرد.
قبل از اجرای پارکینگ مکانیزه، به دلیل فرم زمین در این پروژه تنها 4 فضای پارک برای خودرو (دو خودرو مزاحم) وجود داشت ولی با استفاده از سیستم پارکینگ فول مکانیزه پارک 22 خودرو به صورت همزمان وجود دارد. همچنین این پارکینگ مکانیزه به عنوان انبار خودرو واحد تجاری این ساختمان (نمایشگاه ماشین) استفاده می شود.
پروژه ی پارکینگ مکانیزه دیباجی دارای مسیر مجزا برای عبور و مرور ماشین از افراد پیاده می باشد. این پارکینگ مکانیزه به دلیل داشتن ابعاد استاندارد اتاق تحویل، سهولت استفاده افراد معلول از پارکینگ را فراهم کرده است.
نحوه ی ورود و تعداد واتاق تحویل :
یک اتاق تحویل با یک ورودی در طبقه ی همکف پارکینگ مکانیزه دیباجی قرار دارد. از آنجایی که این سیستم مجهز به صفحه گردان می باشد، خودرو همواره رو به جلو حرکت می کند و برای ورود و خروج از اتاق تحویل نیازی به دنده عقب نمی باشد.
مدت زمان پارک :
پارکینگ مکانیزه طبقاتی دیباجی موجب حفظ زمان بهینه در پارک و بازیابی خودرو می باشد.
کوتاه ترین زمان ممکن معادل 30 ثانیه و طولانی ترین زمان پارک خودرو 120 ثانیه است.
این پروژه در سال 1400 به بهره برداری رسیده است.

پروژه ی پارکینگ مکانیزه دیباجی مربوط به یک ساختمان مسکونی در خیابان دیباجی جنوبی می باشد که برای اطلاع بیشتر ا ز موارد مشابه این ساختمان مسکونی می توانید به لینک مشاورین املاک دیباجی جنوبی مراجعه نمایید.

ایزومتریک پارکینگ مکانیزه دیباجی

دیاگرام ایزومتریک پارکینگ مکانیزه دباجی

نقشه های معماری پارکینگ مکانیزه پروژه دیباجی

 

 

ویدئو معرفی پروژه دیباجی