صفحه گردان

دسته بندی ها : صفحه گردان
اشتراک گذاری :

با استفاده از سیستم صفحه گردان می توان چرخش خودرو را تا ۳۶۰ درجه ممکن ساخت. با این روش حجم قابل توجهی از کریدور ها در پارکینگ کاهش می یابد و یا استفاده از بعضی فضاها در بنا ممکن می شود.

با توجه به ضوابط شهرداری و آتش نشانی حاکم در ایران، استفاده از این نوع سیستم در ساختمان مجاز نمی باشد. در صورت تمایل به اجرای آن جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی
امکانات
برچسب ها: برچسب اول برچسب دوم