روشی ساده برای دو برابر یا سه برابر کردن ظرفیت پارکینگ می باشد که به دلیل مکانیزم ساخت و استفاده بسیار مقرون به صرفه است . با توجه به ضوابط شهرداری و آتش نشانی حاکم در ایران، استفاده از این نوع سیستم در ساختمان مجاز نمی باشد.

در صورت تمایل به اجرای آن جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.