،

هنگام تصمیم گیری برای نصب سیستم پارکینگ مکانیزه موارد زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیرید، از جمله:

 • دریافت امتیاز بیشتر از شاخص های استاندارد LEED

 • حذف خطر سرقت از وسیله نقلیه

 • حذف خطر تصادف با وسایل نقلیه دیگر

 • تجربه پارکینگ لوکس و با کیفیت

 • افزایش ایمنی راننده

 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

 • افزایش فضای سبز

 • کنترل بهتر فاصله شبکه سازه ای

اما مهم ترین مورد، در نظر گرفتن هزینه است. هزینه یک عامل حیاتی است، اما بسیار ساده و گمراه کننده است که صرفاً هزینه هر فضای یک سیستم پارکینگ مکانیزه را با هزینه هر فضای پارکینگ معمولی مقایسه کنیم. کل هزینه توسعه باید تجزیه و تحلیل شودتا تصویر کاملی از صرفه جویی در هزینه های بالقوه ارائه شده توسط یک سیستم پارکینگ خودکار ارائه شود.

مواردی که باید در تجزیه و تحلیل سود هزینه گنجانده شوند شامل صرفه جویی در هزینه بالقوه موارد زیر است:

 • کاهش زمان ساخت پروژه

 • کاهش گودبرداری زمین

 • کاهش هزینه زمین اختصاص داده شده به هر فضای پارک

 • کاهش نیاز به اپراتور

 • کاهش نیاز به روشنایی، تاسیسات و تهویه

 

نکته مهم این است که با نصب یک سیستم پارکینگ مکانیزه، املاک و مستغلات قابل اجاره یا فروش بیشتری در اختیار مالک است که مهمترین  ارزش افزوده پروژه به حساب می آید.